DDC

Ddc
Albin och Fabian Lindblad under en match på Höstkastet 2021.

DDC, Double Disc Court, är egentligen inte en individuell gren, utan spelas av lag bestående av två personer. DDC-planen består av två kvadratiska rutor som är 13x13 meter med ett avstånd av 17 meter från varandra. I DDC använder man alltid två frisbees hela tiden.

Spelets gång

Målet är att få poäng genom att kasta frisbeena så att det andra laget antingen inte kan fånga dem eller att det andra laget vidrör de båda frisbeena samtidigt. Om ett lag vidrör de båda frisbeena samtidigt belönas det andra laget med 2 poäng. Om man kastar en frisbee så att den vidrör en linje räknas den som ute och död. Spelet avbryts och det andra laget tilldelas en poäng. För det mesta spelas varje DDC-match i ett set till 21.

Exempel

Om ditt lag kastar en frisbee som det andra laget inte kan fånga kommer ditt lag få en poäng. Om din frisbee vidrör marken utanför planen och kommer in i rutan eller stannar ute så tilldelas det andra laget en poäng. Om du kastar en frisbee som landar innanför rutan, men rullar ut så tilldelas det andra laget en poäng. Om båda lagen kastar utanför i samma spel tilldelas inget av lagen någon poäng. Den situationen kallas“break”.

Frisbees som används

Inom DDC finns det endast en godkänd frisbee. Den är gjord av Wham-O Den är mjuk och ganska lätt, vilket gör den ganska svår att hantera.