Skälby disgolfbana

INFO 2017 (2017-07-19)

Banan står inför renovering. Vi håller i nuläget på och byter ut samtliga 18 korgar, flyttar tee´s samt ska installera stora hålskyltar. Bankartan nedanför gäller för säsongen 2017.

Ladda hem - PDF Bankarta 2017

Ladda hem - PNG Bankarta 2017

 

Skälby discgolfbana har funnits i över 20 år i olika form och sträckning.

Hitta hit:
Skälby fritidsområde ligger bredvid E 22 i Kalmar. På höger sida om
man kommer söderifrån. Kör vänster vid maxi-rondellen och sen ut mot skälby tills du ser en skylt med 4h-gård på.

 

Ultimateträning

åter till sommaren
 

Skälbytouren

tisdagar 17:30
lördaga 9:30
Skälby

Vintertouren

åter till vintern